OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13

Numer konta bankowego / Bank account number

BZ Wrocław I O/Bytom  - 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329  • OPŁATY / Payments
   

                     - zawody / competition race - 100 PLN (25 €)
                     - drugi pies jednego właściciela - 90 PLN (20 €)
                     - The second and each additional dog one owner 90 PLN (20€)

                     - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (15 €)

                     - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                    

                     - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                     - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (25 €)
                     - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (25€)
                     - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                     - farewell race without competition participation – free of charge 

                                               
UWAGA !!! Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne, biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzezformularz zgłoszeniowy on-line

NOTICE !!! Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line


 
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zawody@coursingsilesia.pl
  Bank deposit slip are to be sent via e-mail: zawody@coursingsilesia.pl
 • Opłaty za zawody z dopiskiem - WYŚCIGI TOROWE, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa
  Competition attendance pricelist - bank transfer title: RACING, type race, bredd, dog's name
   

 
Dogorama.jpg  Optima.jpg    tropidog.JPG    euro-met.jpg
 
rkodzieo_modny_drobiazg.jpg      Vitakraft.png       hotel_adria.jpg        orodek_jedziecki.jpg          Bieru.png      
 

czapka_dla_psa.jpg  barkcraft.jpgmodna_koza.jpg    Amirasanti.jpg