SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODACH


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13

ZAPRASZA NA TOROWE WYŚCIGI CHARTÓW W BYTOMIU

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2017 - CACIL/CCWClogo_zkwp.jpg        FCI       CVW_-_LOGO.jpg        coursing.eu.jpg       wyscigi.zkwp.pl.jpg      logo_biae.jpg
 

 
 • Wyścigi odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
  The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • Data zawodów / Date of competition - 22.09.2018 (sobota)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry form admission deadline do dnia 16.09.2018 (niedziela)
  wyłącznie za pośrednictwem - formularza zgłoszeniowego on-line
 • Adres / Address - 41-907 Bytom (Szombierki), ul. Frycza Modrzewskiego 3, woj. śląskie, Polska
 • Miejsce / Place - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"
 • Współrzędne GPS / GPS coordinates - N50° 19' 48.9876"   E18° 53' 50.1065"
 • Współrzędne google / Google maps coordinates - 50.33027433, 18.89725181 • Komisarz zawodów / Competition comissioner - Renata Serafin, Małgorzata Adaś
 • Sędziowie / Competition judge:
                                                        sędzia mety - 
  Bernd M. Rahms (D)                     
                                                        sędzia mety - Maciej Lipiec (PL)
                                                        sędzia startowy - Edward Iwanicki (PL)
 • Obserwatorzy toru / Race track observers:
                                                                             łuk 1 - Barbara Sroka (PL)
                                                                             łuk 2 -
  Jolanta Gajda (PL)
                                                                             łuk 3 -
   Bogdan Koper (PL)
                                                                             łuk 4 -
  Leonard Wawrzyniak (PL)
                                                                                  - Artur Wróbel (PL)
 • Asystent sędziego / Assistant judge - Aleksandra Domańska, Marta Kościańska
 • Sekretariat / Office Aleksandra Cogiel, Bożena Koper, Agata Janiszewska, Joanna Wichary 
 • Operator wabika / Lure dragging device operator - Romuald Cogiel
 • Kontrola startu / Start control staff Bogdan Koper, Marcin Zawiązalec
 • Obsługa techniczna / Technical support -  Wojciech Gajda, Mirosław Sroka
 • Komentator zawodów / Competition commentator - Aneta Chrystoph
 • Pomiar whippetów i charcików włoskich Measurements of size wh. and IG. - Małgorzata Downarowicz
 • Opieka weterynaryjna / Veterinary check - Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz & Stefanek - Chorzów, ul. St. Batorego 11
 • Opieka medyczna / Medical service - Barbara Sroka
 • Opracowanie informatora / Information pamphlet creation - Bożena Kak, Tomasz Orłowski
   


 • Klasy wiekowe:
                                   Klasa otwarta:
                                                               - whippety -
  powyżej 15 m-c
                                                               - pozostałe rasy -
  powyżej 18 m-c 
 • Dystans / Distance  - 280 m - whippety oraz charciki włoskie
                                  470 m - pozostałe rasy chartów
                                   280 m - whippets and Italian greyhounds, 470 m - large sighthound breeds
   
 • Tor - kategorii A, UU, r/r 42 m - homologacja FCI
 • Rodzaj nawierzchni - trawiasty, płaski / Track - grassy, flat
 • Naciąg przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / The lure - dragged on the grass, turning blocks
 • Pomiar czasu - ręczny
 • Sposób kwalifikacji psów - czasowy
 


 • Opłaty / Payments                  

                 - zawody / competition race - 100 PLN (25 €)
                 - drugi pies i każdy następny pies jednego właściciela - 90 PLN (20 €)
                 - second dog and every other dog of one owner 90 PLN (20€)

                  - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (12 €)

                  - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

                 - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                  - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (25 €)
                 - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (25€)
                 - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                 - farewell race without competition participation – free of charge

                 - Wjazd na teren zawodów płatny wg stawki właściciela terenu - ok. 10 zł (3 €)
                        Payment for entrance into the comptetition area is charged by the terrain owner ~10 PLN (3€)

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne, biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez - formularz zgłoszeniowy on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line

 • Potwierdzenia wpłat należy przesyłać na adres / Bank deposit slip are to be sent vial:
  Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom, 41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13 
  fax. (32) 281-73-84, e-mail : zawody@coursingsilesia.pl
   
 • wpłaty przekazywać na konto / payments should be transferred into bank account:
  Bank Zachodni O/Bytom nr konta: PL 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329
   
 • Opłaty za zawody z dopiskiem - WYŚCIGI TOROWE, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa 
  Competition attendance pricelist - bank transfer title: RACING, type race, bredd, dog's name
   
 • Przesłanie podpisanego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera. Zgłoszenia na miejscu.
  Person sending this signed up form commits to pay for comptetitor’s run, regardless of it’s attendance during the competition day. License runs will be held during the competition. Organiser does not provide the sparring partner. Sign ups on site.
 


Nagrody / Rewards

 • I-III pies nagrody , IV-VI - medale okolicznościowe
   

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW / Competition schedule

 • 8.00 - 9.00 - Przyjmowanie psów 
 • 8.00 - 9.00 - Kontrola weterynaryjna
 • 8.00 - 10.00 - Biegi licencyjne solo
 • 10.00 - Rozpoczęcie zawodów - rozbiegi i repasaże
 • 13.00 - Przerwa techniczna / Technical break
 • 13.30 - Ogłoszenie wyników
 • 14.00 - Finały
 • 15.00 - Biegi licencyjne zespołowe
 • 16.00 - Biegi licencyjne solo i biegi pokazowe, biegi pożegnalne
 • 16.00 - Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród
 • 17.00 - Zakończenie zawodów
   

  
UWAGI / Notes:
 
 • Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów od 1 stycznia 2016 roku pomiarom podlegają również psy w klasie sprinter. Została oznaczona górna granica wzrostu dla sprinterów. Informacja szczegółowa będzie podana w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej www.wyscigi.zkwp.pl
 • Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera do biegów licencyjnych w parze. Zgłoszenia biegów licencyjnych na miejscu w dniu zawodów.
 • Prócz licencji wyścigowej z potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej, wymagane będzie aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie i dowód opłaty wyścigów. 
 • Psy i suki nie zgłoszone i nie opłacone w powyższym terminie nie zostaną dopuszczone do wyścigu. Zgłoszenie psów i suk rasy whippet i charcików włoskich winno zawierać pomiar wysokości w kłębie zgodny z wpisem w licencji wyścigowej.
 • Przesłanie wypełnionego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach.
 • Pary wszystkich startujących ras są dobierane w I-ej turze przez losowanie. II tura dobierana jest na podstawie zasady osiągniętych wyników tzn. punktów z I-ej tury czyli najlepszy z najlepszym i najsłabszy z najsłabszym.
 • W klasyfikacji minimalna ilość psów w rasie, które stanęły na starcie - 2 pary w płci lub mix (minimum 4 psy). Biegi pokazowe i solo (pojedyńcze w rasie, w której brak czterech psów na starcie) nie będą ujęte w klasyfikacji.
 • Zgodnie z pkt. 1.4.2 Regulaminu MRTiTWCh FCI do udziału w zawodach zostaną dopuszczone wyłącznie charty, które:
  - są zarejestrowane w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) lub innej księdze rodowodowej bądź wstępnej uznanej przez FCI
  - posiadają ważną licencję wyścigową lub coursingową
  - w dniu zawodów ukończyły minimalny wiek: whippety i charciki włoskie - 15 miesięcy, pozostałe rasy chartów - 18 miesięcy
  - Maksymalny wiek dla wszystkich uczestniczących psów wynosi 8 lat, przy czym pies może startować do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat
 • Zgodnie z pkt.1.2 Regulaminu MRTiTWCh FCI wszystkie rasy chartów wraz z charcikami włoskich zobowiązane są do startu w kagańcu.
 • Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MRTiTWCh FCI wprowadzono m.in zmiany:
  - charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 
  - wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB
   
 • According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
  - Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles 
  - CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided. 
 

 
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ / Responsibility disclaimer:
 
 • Organizator ani osoby funkcyjne nie są odpowiedzialne za ewentualne wypadki psów, właścicieli psów czy osób funkcyjnych, jak również za ucieczkę psa. Właściciel psa nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli jego pies spowoduje zranienie innego psa podczas trwania zawodów. W innych przypadkach właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez jego psa.
 • Grzejące się suki nie będą wpuszczane na teren imprezy oraz nie będą dopuszczane do startu.
 • Dla bezpieczeństwa przed biegiem - na starcie należy psu zdjąć obrożę
 • Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. Stosuje się przepisy pkt.1.10 Regulaminu MRTiTWCh FCI
 • Weterynarz decydyje o dopuszczeniu psa do zawodów.
 • Przypominamy o konieczności trzymania na uwięzi na terenie gdzie przeprowadzane są zawody, wszystkich psów zarówno uczestniczących w zawodach, jak i pozostałych. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Zakaz spuszczania psów ze smyczy w okolicy gdzie odbywają się zawody obowiązuje od momentu rozpoczęcia kontroli weterynaryjnej aż do formalnego zakończenia zawodów wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. 
 • Nie dopuszczalne są zabawy psów na parkurze w przerwie między turami biegów i w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników.
 • Właściciele psów nie startujących w danym momencie i utrudniających przeprowadzanie biegów (np. wtargnięcie na parcours w trakcie biegu), muszą liczyć się z opłatą kary w dniu zawodów w wysokości 100 zł lub dyskwalifikacją ich psa. 
 • W okolicy startu mogą znajdować się wyłącznie psy wezwane na start. Prosimy o punktualne doprowadzanie psów na linię startu. W okolicy parcuru mogą przebywać wyłącznie osoby bez psów.
 • Fotografowanie zawodów z terenu parcuru jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Komisarzem zawodów. Zabrania się używania lamp błyskowych do fotografowania psów podczas biegów.
 • Prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń obsługi zawodów.
 • Protesty należy składać bezpośrednio po odbytym biegu w formie pisemnej wpłacając kaucję w wysokości 50 zł u Komisarza zawodów. W przypadku nieuznania protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora
   
 • Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.
   

 

logo_zkwp.jpg       happy_dog.jpg          coursing_silesia_biay.jpg         chart_beat.jpg           

        Optima.jpg            euro-met.jpg           logo_bzwbk.png