OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13

Numer konta bankowego / Bank account number

PL 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329 • OPŁATY / Payments
   

                    - zawody / competition race - 100 PLN (25 €)
                    - drugi pies i każdy następny pies jednego właściciela - 90 PLN (20 €)
                    - second dog and every other dog of one owner 90 PLN (20€)

                     - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (12 €)

                     - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

                    - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                     - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (25 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (25€)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge 

                                               
UWAGA !!! Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne, biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez - formularz zgłoszeniowy on-line

NOTICE !!! Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line


 
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zawody@coursingsilesia.pl
  Bank deposit slip are to be sent via e-mail: zawody@coursingsilesia.pl
 • Opłaty za zawody z dopiskiem - WYŚCIGI TOROWE, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa
  Competition attendance pricelist - bank transfer title: RACING, type race, bredd, dog's name
   

 

logo_zkwp.jpg       happy_dog.jpg          coursing_silesia_biay.jpg         chart_beat.jpg           

        Optima.jpg            euro-met.jpg           logo_bzwbk.png