WYMAGANE RZECZ I DOKUMENTY W DNIU ZAWODÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

   WYMAGANE RZECZ I DOKUMENTY W DNIU TRENINGU

 
 • Kaganiec
 • Na treningu wymagane będzie aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • Warunkiem uczestnictwa w treningu jest zabranie ze sobą na trening wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności, wzór oświadczenia poniżej
 
 
 

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 • Organizator treningu ani osoby funkcyjne nie są odpowiedzialne za ewentualne wypadki psów oraz właścicieli psów czy osób funkcyjnych, jak również za ucieczkę psa. Właściciel psa nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli jego pies spowoduje zranienie innego psa podczas biegu treningowego. W innych przypadkach właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez jego psa.
 • Dla bezpieczeństwa przed biegiem - na starcie należy psu zdjąć obrożę i założyć kaganiec.
 • Przypominamy o konieczności trzymania na uwięzi na terenie gdzie przeprowadzany jest trening, wszystkich psów zarówno uczestniczących w treningu, jak i pozostałych. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Zakaz spuszczania psów ze smyczy w okolicy gdzie odbywa się trening obowiązuje od momentu rozpoczęcia treningu, aż do formalnego jego zakończenia.
 • Nie dopuszczalne są zabawy psów na parkurze w przerwie między biegami.
 • Właściciele psów nie startujących w danym momencie i utrudniających przeprowadzanie biegów (np. wtargnięcie na parcours w trakcie biegu), muszą liczyć się z opuszczeniem terenu treningu. 
 • W okolicy startu mogą znajdować się wyłącznie psy wezwane na start. Prosimy o punktualne doprowadzanie psów na linię startu. 
 • W okolicy parcuru mogą przebywać wyłącznie osoby bez psów.
 • Prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń obsługi zawodów.