REGULAMIN PRÓBY PRACY SMYCZY CHARTÓW

 

   REGULAMIN PRÓBY PRACY SMYCZY CHARTÓW

 

 

żródło: www.klubchartapolskiego.zkwp.pl


  WYMAGANE RZECZ I DOKUMENTY W DNIU ZAWODÓW - UWAGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 
UWAGI:

 • Psy biegają bez kagańców i czapraków (ew. kaganiec dla psów atakujących w biegu inne psy)

 • potwierdzenie dokonania opłaty za wyścigi
 • książeczka zdrowia bądź paszport psa – z aktualnym świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • Na zawodach typu Próby Pracy Smyczy nie są przeprowadzane biegi licencyjne oraz nie ma pomiarów whippetów i charcików włoskich 
 • Psy i suki nie zgłoszone i nie opłacone w powyższym terminie nie zostaną dopuszczone do wyścigu. 
 • Przesłanie wypełnionego zgłoszenia przez właściciela stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach.
 • Organizator zawodów nie zapewnia sparingpartnera. Smycz dwóch lub trzech psów można zgłosić w jednym e-mailu z podaniem - imion psów, ras psów, płci, datę urodzenia, imię i nazwisko właściciela. Przykładowe zestawienie smyczy można znaleźć - lista uczestników
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Organizator ani osoby funkcyjne nie są odpowiedzialne za ewentualne wypadki psów, właścicieli psów czy osób funkcyjnych, jak również za ucieczkę psa. Właściciel psa nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli jego pies spowoduje zranienie innego psa podczas trwania zawodów. W innych przypadkach właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez jego psa.
 • Grzejące się suki nie będą wpuszczane na teren imprezy oraz nie będą dopuszczane do startu.
 • Dla bezpieczeństwa przed biegiem - na starcie należy psu zdjąć obrożę
 • Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. 
 • Weterynarz decyduje o dopuszczeniu psa do zawodów.
 • Przypominamy o konieczności trzymania na uwięzi na terenie gdzie przeprowadzane są zawody, wszystkich psów zarówno uczestniczących w zawodach, jak i pozostałych. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Zakaz spuszczania psów ze smyczy w okolicy gdzie odbywają się zawody obowiązuje od momentu rozpoczęcia kontroli weterynaryjnej aż do formalnego zakończenia zawodów wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. 
 • Nie dopuszczalne są zabawy psów na parkurze w przerwie między biegami.
 • Właściciele psów nie startujących w danym momencie i utrudniających przeprowadzanie biegów (np. wtargnięcie na parcours w trakcie biegu) liczyć się z z opłatą kary w dniu zawodów w wysokości 100 zł lub dyskwalifikacją ich psa.  
 • W okolicy startu mogą znajdować się wyłącznie psy wezwane na start. Prosimy o punktualne doprowadzanie psów na linię startu. W okolicy parcuru mogą przebywać wyłącznie osoby bez psów.
 • Fotografowanie zawodów z terenu parcuru jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Komisarzem zawodów. Zabrania się używania lamp błyskowych do fotografowania psów podczas biegów.
 • Prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń obsługi zawodów.
 • Protesty należy składać bezpośrednio po odbytym biegu w formie pisemnej wpłacając kaucję w wysokości 50 zł u Komisarza zawodów. W przypadku nieuznania protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora