SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODACH


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom 

ZAPRASZA NA LETNIE PRÓBY PRACY SMYCZY CHARTÓW W ŚWIERKLAŃCU

ŚLĄSKI BIEG Św. HUBERTA - HUBERTUS 2018 - PRÓBY PRACY SMYCZYZawody odbędą się wg Regulamin - Próby Pracy Smyczy Chartów - Klub Charta Polskiego

 • Data zawodów - 20.10.2018 (sobota)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 17.10.2017 (środa)
 • Adres - 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 30, woj. śląskie, Polska
 • Miejsce - Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu, Park - Pałac Kawalera w Świerklańcu
 
 • Współrzędne GPS: N 50° 25' 56.5684" E 18° 57' 14.3025"
 • Współrzędne google:  50.43238011, 18.95397292 • Sędziowie  - Maciek Lipiec (PL)
 • Komisarz zawodów Jolanta Gajda, Barbara Sroka
 • Sekretariat Aleksandra Cogiel, Bożena Koper, Agata Janiszewska, Joanna Wichary
 • Operator wabika - Romuald Cogiel, 
 • Układ trasy - Romuald Cogiel, Wojciech Gajda
 • Kontrola startu - Bogdan Koper, Marcin Zawiązalec
 • Obsługa techniczna -  Wojciech Gajda, Tomasz Orłowski, Mirosław Sroka
 • Komentator zawodów - Aneta Chrystoph
 • Opieka weterynaryjna - Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz & Stefanek - Chorzów, ul. St. Batorego 11
 


 • Dystans -  600 - 700 m - wszystkie rasy psów   
 • Teren - naturalna łąka, trawiasty, płaski 
 • Naciąg przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach
 


Opłaty:                 

                       - zawody:
                                                      - 80 PLN - dwa psy jednego właściciela (1 smycz)
                                                   - 50 PLN - jeden pies 
 

                         - bieg pokazowy - 30 PLN (charty i mixcharta w potrzebie bezpłatnie)
                         bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)

 • Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za biegi w dniu zawodów w kasie u organizatora. 
  Konto Bankowe - BZ Wrocław I O/Bytom 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329 z dopiskiem HUBERTUS 2017
 • Wszystkie biegi należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: zawody@coursingsilesia.pl 
  Tytuł e-maila - ZGŁOSZENIE HUBERTUS 2018
  w treści e-maila należy podać - rasę psa, imię psa, datę urodzenia, imię i nazwisko właściciela
 


Nagrody

 • Puchary, rozety, upominki
 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW

 •   8.00 - Przyjmowanie psów i kontrola weterynaryjna
 •   9.00 - Rozpoczęcie I tury zawodów
 • 13.00 - Przerwa techniczna - zmiana ułożenia trasy
 • 13.30 - Rozpoczęcie II tury zawodów
 • 15.30 - Biegi pokazowe
 • 16.00 - Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród 
 • 17.00 - Zakończenie zawodów i wspólne biesiadowanie
   
 • UWAGA !!! Godzina rozpoczęcia zawodów MOŻE ULEC ZMIANIE ze względu na pogodę/temperaturę. Dekoracja- po zakończeniu zawodów.

  
UWAGI:
 
 • Na próbach pracy smyczy psy/suki biegną bez kagańców i czapraków i nie jest wymagana licencja torowa ani coursingowa
  Psy biegają bez kagańców i czapraków (ew. kaganiec dla psów atakujących w biegu inne psy)
 • W dniu zawodów wymagane będzie aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie i dowód opłaty wyścigów. 
 • Psy i suki nie zgłoszone i nie opłacone w powyższym terminie nie zostaną dopuszczone do wyścigu. 
 • Przesłanie wypełnionego zgłoszenia przez właściciela stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach.
 • Organizator zawodów nie zapewnia sparingpartnera. Smycz dwóch lub trzech psów można zgłosić w jednym e-mailu z podaniem - imion psów, ras psów, płci, datę urodzenia, imię i nazwisko właściciela. Przykładowe zestawienie smyczy można znaleźć - lista uczestników
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Organizator ani osoby funkcyjne nie są odpowiedzialne za ewentualne wypadki psów, właścicieli psów czy osób funkcyjnych, jak również za ucieczkę psa. Właściciel psa nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli jego pies spowoduje zranienie innego psa podczas trwania zawodów. W innych przypadkach właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez jego psa.
 • Grzejące się suki nie będą wpuszczane na teren imprezy oraz nie będą dopuszczane do startu.
 • Dla bezpieczeństwa przed biegiem - na starcie należy psu zdjąć obrożę
 • Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. 
 • Weterynarz decyduje o dopuszczeniu psa do zawodów.
 • Przypominamy o konieczności trzymania na uwięzi na terenie gdzie przeprowadzane są zawody, wszystkich psów zarówno uczestniczących w zawodach, jak i pozostałych. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Zakaz spuszczania psów ze smyczy w okolicy gdzie odbywają się zawody obowiązuje od momentu rozpoczęcia kontroli weterynaryjnej aż do formalnego zakończenia zawodów wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. 
 • Nie dopuszczalne są zabawy psów na parkurze w przerwie między biegami.
 • Właściciele psów nie startujących w danym momencie i utrudniających przeprowadzanie biegów (np. wtargnięcie na parcours w trakcie biegu) liczyć się z z opłatą kary w dniu zawodów w wysokości 100 zł lub dyskwalifikacją ich psa.  
 • W okolicy startu mogą znajdować się wyłącznie psy wezwane na start. Prosimy o punktualne doprowadzanie psów na linię startu. W okolicy parcuru mogą przebywać wyłącznie osoby bez psów.
 • Fotografowanie zawodów z terenu parcuru jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Komisarzem zawodów. Zabrania się używania lamp błyskowych do fotografowania psów podczas biegów.
 • Prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń obsługi zawodów.
 • Protesty należy składać bezpośrednio po odbytym biegu w formie pisemnej wpłacając kaucję w wysokości 50 zł u Komisarza zawodów. W przypadku nieuznania protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora