WYMAGANE RZECZ I DOKUMENTY W DNIU ZAWODÓW

 

   ZAWODY

 
 • kaganiec
 • czapraki coursingowe: biały, czerwony
 
 • wydrukowane zgłoszenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wyścigi
 • książeczka zdrowia bądź paszport psa – z aktualnym świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie 
 • licencja coursingowa (żółta) lub torowa (zielona)
 • potwierdzenie składki członkowskiej ZKwP za bieżący rok  -  (legitymacja członkowska)
 
 • możliwość opłacenia gotówką w kasie organizatora w dniu zawodów - biegów licencyjnych, biegów pokazowych oraz wszystkich zawodów dla gości z zagranicy.
 

REQUIRED EQUIPMENT AND DOCUMENTS DURING THE COMPETITION DAY

 • muzzle
 • 2 sighthound sport saddles (coursing race, plain white and red)
 • printed entry form
 • copy of bank deposit slip
 • Helath booklet or passport of dog whit actual rabies vaccine record
 • coursing license (yellow) or racing license (green)
 • national FCI members license
 
 • NOTICE !!! There is a possibility of paying with cash in the organizers cash register spot during the day of the competition for the guests from other countries. It concerns the license runs, demonstration run and every other type of competition.
 

   LICENCJE

 
 • kaganiec
 • czapraki coursingowe: biały, czerwony
 
 • wydrukowane zgłoszenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wyścigi - możliwość dokonania opłaty w kasie w dniu zawodów
 • książeczka zdrowia bądź paszport psa – z aktualnym świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie 
 • potwierdzenie składki członkowskiej ZKwP za bieżący rok  -  (legitymacja członkowska)
 
 • organizator nie zapewnia sparingpartnera
 • w biegu zespołowym mogą biec dwa charty ubiegające się o licencję
 
 • na miejscu zawodów należy wykupić w sekretariacie regulamin a w nim jest karta prób licencyjnych, wypełnić i oderwać kartę prób licencyjnych i oddać w sekretariacie
 • organizator na podstawie protokołu prób licencyjnych wpisuje, czy bieg solowy i zespołowy zostały zaliczone i oddaje ją właścicielowi
 • jeżeli oba biegi zostały zaliczone, własciciel psa w ciągu 6 m-cy odsyła ja do rejestratora licencji wyścigowych wraz z potwierdzeniem wpłaty (ok. 20 zł za wystawienie licencji) do Zarządu Głównego ZKwP, oraz kopie rodowodu psa.
 • ksiażeczkę startową otrzymuje się razem z licencją od rejestratora licencji na adres domowy
 
 • do prób licencyjnych mogą przystąpić wyłącznie charty uznawanych ras X grupy FCI, które przekroczyły wiek 12 miesięcy (whippety i charciki włoskie), pozostałe charty po przekroczeniu wieku 15 miesięc
 • licencja zostanie wydana po ukończeniu 15 m-cy whippety i charciki wołskie, 18 m-cy rasy duże • Licencja coursingowa (żółta) - upoważnia do startów tylko coursingach
 • Licencja wyścigowa (zielona) - zdobyta na torze upoważnia do startów w wyścigach torowych oraz
                                                 w coursingachDogorama.jpg  Optima.jpg    tropidog.JPG    euro-met.jpg

rkodzieo_modny_drobiazg.jpg      Vitakraft.png       hotel_adria.jpg        orodek_jedziecki.jpg          Bieru.png      

czapka_dla_psa.jpg  barkcraft.jpgmodna_koza.jpg    Amirasanti.jpg