SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODACH


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13

ZAPRASZA NA TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW - COURSING W BIERUNIU

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2018 - CACIL/CCWC
V4 CUP - PUCHAR BURMISTRZA BIERUNIAlogo_zkwp.jpg        FCI       CVW_-_LOGO.jpg        coursing.eu.jpg       wyscigi.zkwp.pl.jpg      logo_biae.jpg
 

 
 • Wyścigi odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
  The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • Data zawodów / Date of competition - 21/22.04.2018 (sobota/niedziela)
  21.04.2018 sobota - whippet i charcik włoski 
  21.04.2018 saturday - whippet and italian greyhounds
  22.04.2018 niedziela - wszystkie rasy oprócz charta angielskiego whippet i charcika włoskiego
  22.04.2018 sunday - all breeds except whippet and italian greyhounds
 • Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry form admission deadline do dnia 15.04.2018 (niedziela)
  wyłącznie za pośrednictwem - formularza zgłoszeniowego on-line
 • Adres / Address - 43-155 Bieruń, ul. Barbórki 23, woj. śląskie, Polska - wjazd od ulicy Sadowej
 • Miejsce / Place -  Ośrodek Rekreacji Konnej Tomasz Tura
 • Współrzędne GPS / GPS coordinates 50°04'56.4"N 19°10'50.7"E
 • Współrzędne google / Google maps coordinates - 50.082467, 19.180759
   


 • Sędziowie / Competition judges - Wubbe Heidekamp (NL), Milan Oliva (CZ), Adela Bendekova (CZ)
 • Komisarz coursingu / Competition comissioner - Jolanta Gajda, Barbara Sroka
 • Obserwatorzy toru / Race track observers
 • Asystent sędziego / Assistant judge -
 • Sekretariat / Office Aleksandra Cogiel, Bożena Koper, Joanna Wichary
 • Operator wabika / Lure dragging device operator - Romuald Cogiel
 • Układ trasy / Track setup - Romuald Cogiel, Wojciech Gajda, Tomasz Orłowski
 • Kontrola startu / Start control staff - Bogdan Koper, Marcin Zawiązalec
 • Obsługa techniczna / Technical support -  Wojciech Gajda, Tomasz Orłowski, Mirosław Sroka
 • Komentator zawodów / Competition commentator - Aneta Chrystoph
 • Pomiar whippetów i charcików włoskich Measurements of size wh. and IG. - 
 • Opieka weterynaryjna / Veterinary check - Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz & Stefanek - Chorzów, ul. St. Batorego 11
 • Opieka medyczna / Medical service - Barbara Sroka
 • Opracowanie informatora / Information pamphlet creation - Barbara i Paweł Czartoryjscy, Agata Janiszewska-Ocylok
   


 • Dystans -  700 m - duże rasy chartów, whippety oraz charciki włoskie
                  Distance - 700 m - large sighthound breeds and whippets and Italian greyhounds 
 • Teren - naturalna łąka, trawiasty, płaski / Terrain - natural meadow, grassy, flat
 • Naciąg przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / The lure - dragged on the grass, turning blocks
 


 • Opłaty / Payments                  

                 - zawody / competition race - 100 PLN (30 €)
                 - drugi i każdy następny pies jednego właściciela pies - 90 PLN (25 €)
                 - second dog and every other dog of one owner 90 PLN (25 €)

                 - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                 - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)

                 - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                 - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (30 €)
                 - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (30 €)
                 - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                 - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez - formularz zgłoszeniowy on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line

 • Potwierdzenia wpłat należy przesyłać na adres / Bank deposit slip are to be sent vial:
  Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom, 41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13 
  fax. (32) 281-73-84, e-mail : zawody@coursingsilesia.pl
   
 • wpłaty przekazywać na konto / payments should be transferred into bank account:
  Bank Zachodni O/Bytom nr konta: 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329
   
 • Opłaty za zawody z dopiskiem - COURSING, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa 
  Competition attendance pricelist - bank transfer title: COURSING, type race, bredd, dog's name

   
 • Przesłanie podpisanego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera. Zgłoszenia na miejscu.
  Person sending this signed up form commits to pay for comptetitor’s run, regardless of it’s attendance during the competition day. License runs will be held during the competition. Organiser does not provide the sparring partner. Sign ups on site.
 


Nagrody / Rewards

 • I-VI miejsce – nagrody
 • I-III miejsce - puchary
 • I-III miejsce - puchary, dyplomy dla Najlepszej Drużyny Związkowej

    Suma 3 najlepszych wyników psów zarejestrowanych w jednym oddziale ZKwP, psy mogą być jednego właściciela i różnych ras

 • Każdy z uczestników zawodów otrzyma upominek i pamiątkowe rozety
 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW / Competition schedule

 • 8.00 - 9.00 - Przyjmowanie psów / Dogs admission
 • 8.00 - 9.00 - Kontrola weterynaryjna / Veterinary check
 • 9.30 - Losowanie par I-szej tury zawodów / 1st round pairs of comptetitors draw
 • 10.00 - Rozpoczęcie I-szej tury zawodów / Beggining of the 1st round
 • 13.30 - Biegi licencyjne solo / Solo license runs
 • 14.00 - Przerwa techniczna - zmiana układu trasy / Technical break – change of the track set up
 • 14.00 - Kontrola weterynaryjna psów w wieku poniżej 2 lat i powyżej 6 lat
              Veterinary check of the dogs below 2 years old and above 6 years old
 • 14.30 - Ogłoszenie wyników I-szej tury zawodów / Results announcement after 1st round
 • 15.00 - Ogłoszenie par II-ej tury zawodów wg. kolejności zdobytych punktów - najlepszy z najlepszym
              2nd round pairs of competitors list announcement (the list is made according to the 1st round results)
 • 16.30 - Biegi licencyjne zespołowe, biegi pożegnalne / Team license runs, and farewell runs
 • 17.00 - Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród / Results and awards announcement
 • 18.00 - Zakończenie zawodów / The end of the competition

          * - Proponowane godziny mogą ulec zmianie.
   

  
UWAGI / Notes:

 • Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów od 1 stycznia 2016 roku pomiarom podlegają również psy w klasie sprinter. Została oznaczona górna granica wzrostu dla sprinterów. Informacja szczegółowa podana jest w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej www.wyscigi.zkwp.pl
 • Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera do biegów licencyjnych w parze. Zgłoszenia biegów licencyjnych na miejscu w dniu zawodów.
 • Prócz licencji wyścigowej z potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej, wymagane będzie aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie i dowód opłaty wyścigów. 
 • Psy i suki nie zgłoszone i nie opłacone w powyższym terminie nie zostaną dopuszczone do wyścigu. Zgłoszenie psów i suk rasy whippet i charcików włoskich winno zawierać pomiar wysokości w kłębie zgodny z wpisem w licencji wyścigowej.
 • Przesłanie wypełnionego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach.
 • Pary wszystkich startujących ras są dobierane w I-ej turze przez losowanie. II tura dobierana jest na podstawie zasady osiągniętych wyników tzn. punktów z I-ej tury czyli najlepszy z najlepszym i najsłabszy z najsłabszym.
 • W klasyfikacji minimalna ilość psów w rasie, które stanęły na starcie - 2 pary w płci lub mix (minimum 4 psy). Biegi pokazowe i solo (pojedyńcze w rasie, w której brak czterech psów na starcie) nie będą ujęte w klasyfikacji.
 • Zgodnie z pkt. 1.4.2 Regulaminu MRTiTWCh FCI do udziału w zawodach zostaną dopuszczone wyłącznie charty, które:
  - są zarejestrowane w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) lub innej księdze rodowodowej bądź wstępnej uznanej przez FCI
  - posiadają ważną licencję wyścigową lub coursingową
  - w dniu zawodów ukończyły minimalny wiek: whippety i charciki włoskie - 15 miesięcy, pozostałe rasy chartów - 18 miesięcy
  - Maksymalny wiek dla wszystkich uczestniczących psów wynosi 8 lat, przy czym pies może startować do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat
 • Zgodnie z pkt.1.2 Regulaminu MRTiTWCh FCI wszystkie rasy chartów wraz z charcikami włoskich zobowiązane są do startu w kagańcu.
 • Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MRTiTWCh FCI wprowadzono m.in zmiany:
  - charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 
  - obowiązujące kolory czapraków: czerwony i biały bez nadruków, 
  - wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB

 • According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
  - Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles 
  - dogs can run in red/white jackets without any texts, signs or patterns on them 
  - CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.
   

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / Responsibility disclaimer:

 • Organizator ani osoby funkcyjne nie są odpowiedzialne za ewentualne wypadki psów, właścicieli psów czy osób funkcyjnych, jak również za ucieczkę psa. Właściciel psa nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli jego pies spowoduje zranienie innego psa podczas trwania zawodów. W innych przypadkach właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez jego psa.
 • Grzejące się suki nie będą wpuszczane na teren imprezy oraz nie będą dopuszczane do startu.
 • Dla bezpieczeństwa przed biegiem - na starcie należy psu zdjąć obrożę
 • Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. Stosuje się przepisy pkt.1.10 Regulaminu MRTiTWCh FCI
 • Weterynarz decydyje o dopuszczeniu psa do zawodów.
 • Przypominamy o konieczności trzymania na uwięzi na terenie gdzie przeprowadzane są zawody, wszystkich psów zarówno uczestniczących w zawodach, jak i pozostałych. Jest to wymóg bezpieczeństwa. Zakaz spuszczania psów ze smyczy w okolicy gdzie odbywają się zawody obowiązuje od momentu rozpoczęcia kontroli weterynaryjnej aż do formalnego zakończenia zawodów wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. 
 • Nie dopuszczalne są zabawy psów na parkurze w przerwie między turami biegów i w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników.
 • Właściciele psów nie startujących w danym momencie i utrudniających przeprowadzanie biegów (np. wtargnięcie na parcours w trakcie biegu), muszą liczyć się z opłatą kary w dniu zawodów w wysokości 100 zł lub dyskwalifikacją ich psa. 
 • W okolicy startu mogą znajdować się wyłącznie psy wezwane na start. Prosimy o punktualne doprowadzanie psów na linię startu. W okolicy parcuru mogą przebywać wyłącznie osoby bez psów.
 • Fotografowanie zawodów z terenu parcuru jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Komisarzem zawodów. Zabrania się używania lamp błyskowych do fotografowania psów podczas biegów.
 • Prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń obsługi zawodów.
 • Protesty należy składać bezpośrednio po odbytym biegu w formie pisemnej wpłacając kaucję w wysokości 50 zł u Komisarza zawodów. W przypadku nieuznania protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora
   
 • Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.  

Dogorama.jpg  Optima.jpg    tropidog.JPG    euro-met.jpg

rkodzieo_modny_drobiazg.jpg      Vitakraft.png       hotel_adria.jpg        orodek_jedziecki.jpg          Bieru.png      

czapka_dla_psa.jpg  barkcraft.jpgmodna_koza.jpg    Amirasanti.jpg