OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13

Numer konta bankowego / Bank account number

BZ Wrocław I O/Bytom  - 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329   • OPŁATY / Payments
     

                     - zawody / competition race - 100 PLN (30 €)
                     - drugi pies i każdy następny pies jednego właściciela - 90 PLN (25 €)
                     - second dog and every other dog of one owner 90 PLN (25 €)

                     - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                     - charty polskie / polish sighthounds - 50 PLN (10 €)
                    

                     - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                     - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (30 €)
                     - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (30 €)
                     - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                     - farewell race without competition participation – free of charge 

                                               
UWAGA !!! Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez - formularz zgłoszeniowy on-line

NOTICE !!! Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line

Przesłanie podpisanego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera. Zgłoszenia na miejscu.
Person sending this signed up form commits to pay for comptetitor’s run, regardless of it’s attendance during the competition day. License runs will be held during the competition. Organiser does not provide the sparring partner. Sign ups on site.


 
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zawody@coursingsilesia.pl
    Bank deposit slip are to be sent via e-mail: zawody@coursingsilesia.pl
  • Opłaty za zawody z dopiskiem - COURSING, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa
    Competition attendance pricelist - bank transfer title: COURSING, type race, bredd, dog's name
 


Dogorama.jpg  Optima.jpg    tropidog.JPG    euro-met.jpg

rkodzieo_modny_drobiazg.jpg      Vitakraft.png       hotel_adria.jpg        orodek_jedziecki.jpg          Bieru.png      

czapka_dla_psa.jpg  barkcraft.jpgmodna_koza.jpg    Amirasanti.jpg